Inspraak

Downloads

Transparantie en duidelijkheid zijn belangrijke kernwaarden voor WP Retail Invest. Met andere woorden: we zeggen wat we doen, we doen wat we zeggen en we geven waar mogelijk inzicht. Daarom treft u hieronder enkele relevante documenten aan ter verduidelijking van onze plannen voor winkelcentrum Het Stroink.