Ontwerp

Duurzaam ontwikkelen

WPRI wil met haar projecten een positieve en duurzame bijdrage leveren aan de leefomgeving. Duurzaamheid speelt daarom een belangrijke rol bij de herontwikkeling van winkelcentrum Het Stroink. 

Het plan omvat onder meer de volgende duurzame elementen:

  1. Behoud van groensingels en houtwallen rond het winkelcentrum;
  2. Hergebruik van bestaande materialen;
  3. Aanleg van groene parkeerplaatsen;
  4. Isolerende dakbedekking;
  5. Natuurlijke ventilatie;
  6. Zonnepanelen;
  7. Gescheiden waterafvoeren;
  8. Afvalbakken met afvalscheiding;
  9. Ledverlichting.

Dankzij dit brede pakket van maatregelen wordt de verblijfswaarde voor bezoekers én winkeliers verhoogd en wordt Het Stroink het groenste winkelcentrum van Enschede!