In verband met de aanvraag voor een sloopvergunning – die nodig is voor de verbouwing van winkelcentrum Het Stroink – is op donderdag 29 november jl. in vier winkels aanvullend onderzoek naar asbest uitgevoerd. Dit onderzoek was nodig omdat bij een eerdere inspectie in en nabij deze winkels asbestplaten waren aangetroffen. Deze week zijn de resultaten van het vervolgonderzoek bekend geworden.

Onderzoeksresultaten
Het vervolgonderzoek vond plaats bij de volgende winkels: Bakkerij Beunders, Gastrovino Vaneker, Keurslager Elzinga en Primera Kroezen. In deze winkels zijn zowel luchtmonsters als kleefmonsters genomen. Bij Bakkerij Beunders, Gastrovino Vaneker en Keurslager Elzinga zijn bij het nemen van de luchtmonsters in de luchtpompen geen waardes gemeten die de grenswaarde overstijgen. In de kleefmonsters in de winkels en ter plaatse van de passage is bovendien geen asbest aangetroffen. Er is bij deze winkels dus geen actueel blootstellingsrisico! Omdat het aanwezige asbest ter plaatse van de winkels en de passage voldoende is afgeschermd, hoeven in deze winkels ook niet meteen maatregelen te worden genomen. Wél wordt zo snel mogelijk een plan van aanpak voor het saneren van het aanwezige asbest opgesteld. Naar verwachting zal de sanering na de feestdagen starten.

Primera Kroezen naar tijdelijke winkel
Helaas is bij Primera Kroezen bij het nemen van kleefmonsters wél asbestsporen aangetroffen. Het asbest in deze winkel moet daarom zo snel mogelijk worden gesaneerd. Momenteel voeren de adviseurs van WPRI met de gemeente overleg over het versneld afgeven van een vergunning voor deze sanering. Het streven is dat begin volgende week al met de saneringswerkzaamheden kan worden gestart.

Vooruitlopend op deze werkzaamheden heeft Primera Kroezen gisteren haar deuren gesloten en is begonnen met het voorbereiden van de inrichting van een tijdelijke winkel in de voormalige winkel van Blokker. De tijdelijke winkel wordt naar verwachting begin volgende week geopend. WPRI realiseert zich terdege dat deze ontwikkeling voor Primera Kroezen in deze drukke decembermaand zeer ongelegen komt en heeft rechtstreeks contact met de huurder om de voortgang in goede banen te leiden. Zodra de asbestsanering is afgerond, zal Primera Kroezen op de vertrouwde locatie heropenen.

Wilt u reageren?
Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen of opmerkingen? Reageer dan via de pagina Vraag en antwoord op deze website. Uw reactie wordt dan zo snel mogelijk in behandeling genomen.