In verband met asbestonderzoek wordt winkelcentrum Het Stroink vandaag (donderdag 29 november) om 20.00 uur afgesloten voor publiek. Albert Heijn blijft wél gewoon bereikbaar tot sluitingstijd (21.00 uur). Het onderzoek duurt tot vrijdagochtend 04.00 uur. Morgen gaan alle winkels op de normale tijd weer open. Hieronder kunt u lezen waarom dit gebeurt.

Aanvraag sloopvergunning

Tijdens de verbouwing van het winkelcentrum zullen enkele delen van het gebouw worden gesloopt. Hiervoor moet WPRI bij de gemeente een sloopvergunning aanvragen. Het is gebruikelijk om voor zo’n aanvraag een asbestonderzoek uit te voeren. Dat gebeurt in een aantal stappen.

Stap 1

Vorige maand is de eerste stap van het onderzoek uitgevoerd. Daarbij is zorgvuldig onderzocht of in het winkelcentrum asbesthoudende materialen zijn gebruikt. Uit dit onderzoek is gebleken dat in sommige delen van het gebouw asbesthoudende platen zijn toegepast. Een aantal van deze platen is door eerdere werkzaamheden beschadigd.

Stap 2

Om te controleren of de beschadigde platen geen gevaar voor de volksgezondheid vormen, wordt vandaag (donderdag 29 november 2018) nader onderzoek uitgevoerd. Dat is nodig om een plan van aanpak te kunnen maken voor het verwijderen van de platen.

Uitslag onderzoek

We verwachten de uitslag van het onderzoek in de loop van volgende week. De resultaten zullen op de website worden gepubliceerd.