Ontwerp

Toelichting op het plan

De plannen voor winkelcentrum Het Stroink weerspiegelen de ambities en wensen van WP Retail Invest in tal van aspecten. Zo wordt het winkelcentrum niet alleen uitgebreid, maar ook grondig gerenoveerd. Daarbij worden waar mogelijk authentieke elementen – zoals rieten kappen en houten gevelbekleding – toegepast. Zo ontstaat een uniek gebouw met een eigentijdse look & feel dat specifiek voor de wijk is ontwikkeld. Tot slot speelt duurzaamheid bij de herontwikkeling een belangrijke rol.

Uitbreiding winkelruimte

Om de komst van de Aldi en andere nieuwe winkels mogelijk te maken en enkele huidige winkeliers meer ruimte te bieden, wordt Het Stroink met circa een derde in oppervlak vergroot tot circa 5.750 m2. De uitbreiding vindt met name plaats aan de kant van de Zuid Esmarkerrondweg. De zijpassage wordt gesloopt en maakt plaats voor extra winkelruimte, terwijl ook aan de kant van de Knalhutteweg winkelruimte wordt toegevoegd. Het ontwerp voorziet er bovendien in dat de meeste laad- en losvoorzieningen zich straks inpandig – dus uit het zicht – bevinden!

Huidige situatie

Nieuwe situatie

Verkeer en parkeren

Om de onevenredige verdeling van parkeergelegenheid nabij de hoofdentrees op te lossen, worden op diverse plaatsen rond het winkelcentrum extra parkeerplaatsen aangelegd. Hierdoor neemt de totale parkeercapaciteit toe van 176 tot circa 234 parkeerplaatsen. Ook wordt de verkeersafhandeling van bezoekend en vertrekkend autoverkeer waar mogelijk verbeterd, met name aan de noordoostkant (nabij de passage voor de Albert Heijn). Door hier beperkt winkelruimte te slopen, ontstaat allereerst ruimte om – aansluitend op de passage – een nieuw voorplein voor voetgangers te realiseren. Daarnaast wordt een belangrijk knelpunt opgelost doordat voortaan twee auto’s elkaar kunnen passeren. Tot slot wordt de verkeerssituatie ter hoogte van Wooncomplex ‘Het Veldhof’ overzichtelijker en veiliger.

Markante uitstraling

Het huidige winkelcentrum is gedateerd en introvert en sluit niet optimaal aan bij de groene omgeving. Ook zijn het gebouw en de entrees – ondanks de goede zichtlocatie – onvoldoende zichtbaar en herkenbaar vanaf de openbare weg. De gefragmenteerde buitengevels worden daarom getransformeerd tot eenduidige gevels en fraai afgewerkt met duurzame lamellen van onbehandeld Douglas hout.

Het nieuwe voorplein aan de kant van de Albert Heijn staat via de overdekte, verbrede en geheel nieuw ingerichte passage in verbinding met het voorplein aan de zuidkant bij de Aldi. Beide voorpleinen worden uitnodigende overgangen van buiten naar de winkels binnen, mede door de vernieuwde, hogere passage-entrees met hun stijlvolle rieten kappen als accent.

Nieuwe entree met plein aan de zuidkant

Nieuwe entree met plein aan de noordkant

Vernieuwde passage met verhoogde entree aan de noordkant

Nieuwe passage met Aldi supermarkt aan de zuidkant

Versterken van het aanbod

Aan de zuidoostkant van het winkelcentrum wordt een Aldi supermarkt gevestigd. In combinatie met de Albert Heijn aan de noordwestkant ontstaat zo een beproefd haltermodel met trekkers aan weerszijden van het winkelcentrum. Zo wordt invulling gegeven aan de wens van veel consumenten om te kunnen kiezen tussen een supermarkt met een hoog kwaliteits- en serviceniveau enerzijds en een supermarkt met een uitgesproken focus op een goede prijs- kwaliteitsverhouding anderzijds. Dit zorgt voor meer bezoekersverkeer in de overdekte passage, waar alle andere winkeliers profijt van zullen hebben.

Ook worden nieuwe ondernemers aangetrokken om het winkelaanbod – onder meer op het gebied van dagelijkse boodschappen en versspecialiteiten – te vergroten en te versterken. Dankzij de aantrekkelijke branchering en de kwalitatief hoogwaardige uitstraling zal winkelcentrum Het Stroink zich positief onderscheiden ten opzichte van de omliggende winkelcentra.