Vanaf maandag 16 november 2020 zal de entree aan de noordkant van het winkelcentrum voor enkele weken worden afgesloten. Voor bezoekers wordt – net zoals eerder aan de zuidkant is gedaan – een tijdelijke entree gerealiseerd. Deze is in de plattegrond hieronder aangeduid met rode pijlen. De afsluiting is nodig om de verbouwing aan deze kant veilig te kunnen uitvoeren. Ook zal een fraaie nieuwe entree worden gerealiseerd, identiek aan die aan de zuidkant van het winkelcentrum. Naar verwachting kan de nieuwe entree in week 51 (medio december) in gebruik worden genomen.

Vernieuwing passagevloeren
Op maandag 9 november jl. is de aannemer direct na winkelsluiting begonnen met het verwijderen van de tegel- en dekvloer in de winkelpassage ter hoogte van Etos, AMI Kappers en Primera (zie het rood gearceerde gedeelte in bovenstaande plattegrond). Vandaag wordt de nieuwe cementdekvloer aangebracht. Deze moet de rest van de week drogen. Vanaf volgende week zullen nieuwe vloertegels worden gelegd. Tijdens deze werkzaamheden zullen alle winkels bereikbaar blijven, al zal enige overlast niet kunnen worden voorkomen. Mochten de omstandigheden het toelaten, dan wordt mogelijk ook de vloer van de passage voor Albert Heijn nog dit jaar vernieuwd.

Werkzaamheden nieuwbouw
Met het realiseren van de staalconstructies begint de uitbreiding van het winkelcentrum aan de noordkant al behoorlijk vorm te krijgen. Naar verwachting kunnen de eerste winkelruimten half december al worden opgeleverd. En ook aan de zuidkant staat het werk bepaald niet stil. Hier is de nieuwe casco winkelruimte voor de supermarkt overgedragen aan ALDI. Inmiddels is begonnen met de afbouw.

Infrawerkzaamheden lopen voor op schema
De werkzaamheden aan de inrichting van de openbare ruimte rondom het winkelcentrum vorderen goed en lopen zelfs voor op de planning (zie onderstaande plattegrond). Dit betekent dat fase 9 (achter de nieuwe ALDI) mogelijk nog dit jaar geheel of gedeeltelijk kan worden uitgevoerd. Fase 7 en 8 worden iets doorgeschoven naar januari 2021. Vanaf eind november zullen in fase 2A, fase 5 en het plein van fase 6 groenvoorzieningen worden aangebracht.

Toelichting WP Retail Invest
Als projectontwikkelaar begrijpen we dat de volgorde waarin werkzaamheden worden verricht voor buitenstaanders niet altijd even logisch lijken. Soms worden werkzaamheden aan één kant stilgelegd, terwijl aan de andere kant al ‘de schop in de grond gaat’. Een project van deze omvang is echter enorm complex en hangt af van talloze factoren waarop wij en onze samenwerkingspartners niet altijd invloed hebben. De komende maanden komt daar uiteraard nog bij dat het weer soms een echte spelbreker kan zijn. Desondanks doen we er samen met alle betrokkenen alles aan om de verbouwing zo soepel mogelijk te laten verlopen en de overlast voor bezoekers én winkeliers zoveel mogelijk te beperken. We vertrouwen dan ook op uw begrip.