Deze week is aannemer Akor gestart met de sloopwerkzaamheden die behoren tot fase 1. Door deze werkzaamheden in een aantal stappen uit te voeren, blijft de passage zo goed mogelijk bereikbaar. Tegelijkertijd liggen de werkzaamheden rondom het winkelcentrum keurig op schema. 

Volgende week zal ter hoogte van de voormalige Blokker (zie het lichtgroene vlak op onderstaande plattegrond) worden begonnen met het verwijderen van de oude tegelvloer in dit gedeelte van de passage. Zodra dit is gebeurd, zal in de passage een (bouw)tunnel worden geplaatst zodat het winkelend publiek de bouwwerkzaamheden veilig kan passeren. Wél zal de tunnel af en toe worden afgesloten op het moment dat er hijswerkzaamheden plaatsvinden in het kader van het vervangen van de huidige kapconstructie boven de passage. Om hinder te voorkomen, zullen de hijswerkzaamheden zoveel mogelijk worden gepland in de vroege ochtend (bijvoorbeeld van 06.00 uur tot 09.30 uur). Is de tunnel tijdelijk afgesloten, dan wordt het winkelend publiek omgeleid naar de ingang van de passage naast Albert Heijn.

Inmiddels is aan de achterzijde van de winkels van Keurslager Elzinga, Wijnhandel Slijterij Le Tonneau en Poelierderij van der Kooi (het middelgroene vlak op bovenstaande plattegrond) de vloer voor de nieuwe winkelruimte gestort. In de loop van volgende week zal hier worden begonnen met het plaatsen van de staalconstructie. Achter de winkels van Primera, Kruidvat en de voormalige bakker (het donkergroene vlak op de plattegrond) is intussen de bouwput ontgraven, zodat de wapening van de fundering kan worden aangebracht. Ook aan deze kant van het winkelcentrum worden de contouren van de uitbreiding dus al zichtbaar.

Nieuwe parkeerplaatsen
Infra-aannemer NTP is intussen druk bezig met de aanleg van nieuwe groene parkeerplaatsen aan de zijde van de Zuid Esmarkerrondweg (fase 1 op onderstaande plattegrond) en ook de nieuwe rijbaan langs deze parkeerplaatsen is al gedeeltelijk aangelegd. Deze werkzaamheden liggen keurig op schema. Dit betekent dat de weg in de derde week van maart (week 12) wordt opengesteld en dat de nieuwe parkeerplaatsen op dat moment in gebruik kunnen worden genomen. Aansluitend zal in week 12 aan de kant van de Knalhutteweg worden begonnen met het voorbereidende grondwerk voor de aanleg van circa twintig nieuwe groene parkeerplaatsen. Met het oog op de meivakantie wordt begin week 18 begonnen met het herinrichten van de parkeerplaatsen nabij de school (tegenover het tankstation) en de daadwerkelijke aanleg van de nieuwe parkeerplaatsen langs de Knalhutteweg (fase 2 op onderstaande plattegrond).