Afgelopen week zijn de eerste nieuwe parkeerplaatsen aan de kant van de Zuid Esmarkerrondweg (zie plattegrond) opengesteld, maar deze zijn door het winkelend publiek nog niet echt ‘ontdekt’. Daarom zijn deze verkeersborden in de buurt van de toegang van de parkeerplaatsen geplaatst om ervoor te zorgen dat de parkeerplaatsen beter worden gevonden. Deze week worden de groentegels van de parkeerplaatsen ingezaaid met gras, zodat ze vanaf aankomende zomer echt groen zijn. Ook worden in de groenstrook tussen de parkeerplaatsen en de Zuid Esmarkerrondweg de eerste nieuwe bomen aangeplant.

Afvalcontainers verplaatst
Begin deze week zijn de ondergrondse afvalcontainers aan de zuidkant van het winkelcentrum verwijderd. Inmiddels zijn op het parkeerterrein tegenover het magazijn van Albert Heijn tijdelijke bovengrondse afvalcontainers geplaatst (zie 1). Bij het herinrichten van het openbaar gebied zullen de ondergrondse afvalcontainers iets verderop op hetzelfde parkeerterrein (zie 2) worden herplaatst.

Brievenbus PostNL gaat verhuizen
De brievenbus van PostNL zal op 28 april a.s. tijdelijk worden verplaatst naar de noordkant van het winkelcentrum (zie 3), tegen de gevel van Albert Heijn. Zodra de werkzaamheden aan de bestrating en de parkeervoorzieningen ter plaatse klaar is, zal de brievenbus zijn definitieve plekje krijgen (zie 4).