Ondanks de corona-crisis verlopen de bouwwerkzaamheden nog steeds volgens planning en dát is een groot compliment voor alle vakmensen die dagelijks op de bouwplaats aan het werk zijn! Dankzij hun noeste arbeid zullen naar verwachting vóór de zomervakantie de eerste winkelunits aan de kant van de Knalhutteweg (behorend bij fase A en B) worden opgeleverd.

Wél moeten we er rekening mee houden dat de huidige situatie in Nederland op termijn de inkoop en aanlevering van bouw- en constructiematerialen zal gaan beïnvloeden. Of dit ook gevolgen zal hebben voor de bouwplanning, zal na de zomervakantie door de aannemer worden bekeken. Als het nodig is, wordt de planning op deze website te zijner tijd aangepast.

Herinrichting openbaar gebied
Half april is de infra-aannemer NPT begonnen met het herinrichten van de parkeerplaats nabij de Godfried Bomans school (fase 2A op onderstaande plattegrond). Omdat de school dicht is vanwege de coronacrisis, is besloten deze werkzaamheden enkele weken naar voren te halen.

Deze week zal de aannemer ook beginnen met de fase 2B: de aanleg van een aantal nieuwe parkeerplaatsen in het groen aan de kant van de Knalhutteweg. Deze werkzaamheden beginnen met het uitgraven van het zogeheten cunet en de aanleg van een zandbed zal worden aangelegd. Vervolgens worden grasbetontegels geplaatst, die tot slot zullen worden ingezaaid met gras. Naar verwachting worden beide parkeerplaatsen uiterlijk half mei worden opgeleverd.

Zodra de buitengevels van de nieuwe winkelunits aan de kant van de Knalhutteweg klaar zijn, zal NPT langs deze gevels nieuwe bestrating gaan aanbrengen (fase 3). Deze werkzaamheden duren tot en met de eerste week van juni.