Vraag en antwoord

Altijd goed geïnformeerd

 

Wanneer wordt deze website weer bijgewerkt en up-to-date gehouden?

De website wordt voortdurend bijgewerkt, maar uiteraard alleen als er nieuws te melden is.
Geplaatst: 16-02-2019

 

Aldi heeft pas een nieuwe supermarkt in winkelcentrum Enschede Zuid geopend. Komt er nu nog wel een Aldi naar Het Stroink?

Zodra de herontwikkeling van Het Stroink is afgerond, opent Aldi inderdaad een nieuwe, volwaardige supermarkt in Het Stroink. Aldi en WP Retail Invest hebben hiertoe al enige tijd geleden een overeenkomst afgesloten. De nieuwe Aldi wordt opgezet volgens de vernieuwde winkelformule, waarin ‘vers’ een belangrijke rol speelt: een ruimere keuze in groenten en fruit, de hele dag door ovenvers brood, maaltijdsalades, vers vlees en verse vis en meer biologische en fairtrade producten. Maar u moet wél even geduld hebben, want de oplevering van uw vernieuwde winkelcentrum staat gepland voor begin 2020.
Geplaatst: 15-11-2018

 

Wat gebeurt er straks met het milieuplein?

Aan de zuidoostkant van het winkelcentrum – parallel aan de Zuid Esmarkerrondweg – zal een strook van het parkeerterrein worden bebouwd. Aan deze kant komt namelijk de nieuwe Aldi supermarkt en wordt tevens een nieuwe entree gemaakt. Om voldoende ruimte te maken voor deze uitbreiding, zal het milieuplein met ondergrondse containers worden verplaatst naar een nieuwe locatie ‘om de hoek’, aan de kant van de Knalhutteweg.
Geplaatst: 12-11-2018

 

Is het mogelijk om een brillenwinkel en een Action in het winkelcentrum te vestigen?

Dankzij de uitbreiding van het winkelcentrum wordt het winkelaanbod inderdaad uitgebreid. Daarbij kan met name worden gedacht aan winkels op het gebied van groenten en fruit, huishoudelijke artikelen, tweewielers, schoenreparatie en sleutelservice, mode, een opticien, een textielsupermarkt en daghoreca. Welke winkels er straks daadwerkelijk bij komen, is op dit moment echter nog niet bekend. Dat hangt namelijk niet alleen af van de wensen van WPRI, maar ook van de beschikbaarheid van ondernemers die zich in winkelcentrum Het Stroink willen vestigen.
Geplaatst: 12-11-2018

 

Komen er ook geldautomaten in het winkelcentrum?

Op dit moment zijn er twee geldautomaten in het winkelcentrum aanwezig. De ene staat in de Albert Heijn, de andere is van de Rabobank en bevindt zich nabij de passage aan de noordoostkant van het winkelcentrum. De passage wordt echter naar verwachting omstreeks half 2019 gesloopt, samen met enkele naastgelegen winkelunits. Dat betekent dat de Rabo-geldautomaat (in elk geval tijdelijk) zal verdwijnen. WP Retail Invest streeft ernaar dat ook in het vernieuwde winkelcentrum – naast de geldautomaat in de supermarkt – een tweede geldautomaat aanwezig zal zijn. Een besluit hierover moet te zijner tijd worden genomen door WP Retail Invest en de exploitant van de geldautomaat.
Geplaatst: 29-10-2018

 

Zijn er straks wel genoeg parkeerplaatsen?

Zoals is de toelichting op het plan is aangegeven, komen er rond het winkelcentrum ongeveer 58 parkeerplaatsen bij. Hierdoor neemt de totale parkeercapaciteit toe tot circa 234 parkeerplaatsen.
Geplaatst: 29-10-2018

 

Wordt er ook een snelheidsbeperking ingevoerd? Het lijkt nu soms wel een racebaan.

Vermoedelijk heeft deze vraag te maken met het knelpunt in de huidige verkeerssituatie aan de noordoostkant van het winkelcentrum (waar Albert Heijn is gevestigd). Door aan deze kant beperkt winkelruimte te slopen, ontstaat ruimte om (aansluitend op de passage) een nieuw voorplein voor voetgangers te realiseren. Bovendien zal de rijstrook langs de parkeerplaatsen worden verbreed van 3,60 meter naar 6,00 meter. Hierdoor kunnen auto’s elkaar in twee richtingen passeren, waardoor automobilisten niet langer de aandrang zullen hebben om ‘nog even snel’ door te rijden. Tot slot wordt ook de verkeerssituatie ter hoogte van Wooncomplex ‘Het Veldhof’ overzichtelijker – en dus veiliger – gemaakt.
Geplaatst: 29-10-2018

 

Vanaf wanneer gaan we iets merken van de voorbereidingen voor de start van de bouw?

Voordat de bouwwerkzaamheden kunnen beginnen, moet onder meer een aantal bomen worden gekapt (zie voorgaande vraag). Het is nog niet precies bekend wanneer de kapwerkzaamheden zullen beginnen, maar het is wél de bedoeling dat deze werkzaamheden vóór de kerstdagen nog worden afgerond. In maart 2019 wordt het gebied rondom het winkelcentrum vervolgens bouwrijp gemaakt, zodat in april 2019 kan worden gestart met fase 1 van de verbouwing. Fase 1 betreft onder meer het verplaatsen van enkele winkels en het verplaatsen van de entree aan de zuidkant van het winkelcentrum naar de hoek waar voorheen Blokker was gevestigd.
Geplaatst: 26-10-2018

 

Hoe zit het met het groen? Moet er voor de aanleg van extra parkeerplaatsen veel gekapt worden in de directe omgeving van het winkelcentrum?

Het klopt inderdaad dat er bomen moeten worden gekapt. Dat komt met name doordat WP Retail Invest wettelijk verplicht is om te zorgen voor voldoende parkeergelegenheid, passend bij de maat van het winkelcentrum. Een uitbreiding van de winkelruimte betekent dus meestal – en ook bij Het Stroink – dat ook het aantal parkeerplaatsen moet worden uitgebreid. En die parkeerplaatsen moeten uiteraard worden ingepast in de openbare ruimte.

Om een kapvergunning te verkrijgen, hebben we echter de plicht om gekapte bomen 1-op-1 te vervangen door hetzelfde aantal nieuwe bomen. We hebben hiervoor zorgvuldig en in goed overleg met de gemeente een plan opgesteld. De nieuwe bomen zullen grotendeels worden aangeplant in de groensingel aan de zuidkant van het winkelcentrum. Maar ook aan de andere kanten van het winkelcentrum zal het groene karakter worden versterkt. Dat doen we overigens graag. We vinden het groene karakter van de wijk Stroinkslanden namelijk een belangrijk pluspunt en datzelfde geldt voor de ligging van winkelcentrum in het groen. We schrijven op de website niet voor niets: ‘Het Stroink: het groenste wijkwinkelcentrum van Enschede’!
Geplaatst: 02-07-2018

 

Waarom moet de enige snackbar in het winkelcentrum weg? Andere wijken hebben diverse horecavoorzieningen, maar wij hebben hier straks niets meer.

Er moet aan de noordkant ruimte worden gecreëerd voor de herinrichting van het winkelcentrum, maar ook voor het verbeteren van de parkeervoorzieningen en de verkeerssituatie. Hiervoor moeten de huidige zijpassage en de ruimte waarin de snackbar is gevestigd worden gesloopt. We streven ernaar om aan de zuidkant van het winkelcentrum nieuwe horecavoorzieningen te maken. Deze locatie ligt gunstiger ten opzichte van de zon en is dus prettiger voor de beoogde terrasfunctie. We hebben inmiddels al afspraken gemaakt met vishandel Keizer en voeren gesprekken met een aantal gegadigden voor de vestiging van een hoogwaardige lunchroom/cafetaria.
Geplaatst: 13-06-2018

 

Wilt u reageren?

WP Retail Invest staat open voor uw bijdragen. Heeft u vragen, ideeën of suggesties? Maak dan gebruik van onderstaand reactieformulier. Uw contactgegevens worden vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de wettelijke privacyrichtlijnen. U ontvangt zo spoedig mogelijk per mail of telefonisch antwoord.